การติดตั้ง PHP (PHP Install)

ในการใช้งาน PHP จะต้องเลือกโฮสที่รองรับ PHP และ MySQL และติดตั้ง web server บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

ในที่นี้ขอนำเสนอโปรแกรม xampp ซึ่งเป็นแพ็กเก็จโปรแกรมที่มีความสะดวกในด้านการใช้งาน PHP ที่มาพร้อมกับฐานข้อมูล mysql และ apache web server โดยสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมได้จาก xampp   

การติดตั้งโปรแกรม xampp

  • ดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล์ xampp
  • คลิก next ไปเรื่อยๆ และรอจนกระทั่งเสร็จสิ้นการติดตั้ง

เมื่อติดตั้งโปรแกรม xampp เรียบร้อย ให้สร้างไฟล์นามสกุล .php ไว้ที่โฟลเดอร์ที่ติดตั้งโปรแกรม ตัวอย่างเช่น ติดตั้งโปรแกรมที่ไดร์ฟ C: –> xampp –> htdocs จากนั้นเปิดโปรแกรม xampp ขึ้นมา แล้วคลิกที่ Apache Start หลังจากนั้น PHP ก็สามารถทำงานได้ทันที