การแสดงผล (Output)

การแสดงผลของ JavaScript แบ่งออกเป็น 4 รูแบบดังนี้

 1. innerHTML 
 2. document.write()
 3. alert()
 4. console.log()

1.innerHTML

ใช้ในการเข้าถึงองค์ประกอบ(element) HTML ซึ่งสามารถใช้ document.getElementById(id) ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ตัวอย่างที่ 1 

<html>
 <body>

 <h2>innerHTML</h2>

 <p id="exam"></p>

 <script>
  document.getElementById("exam").innerHTML = "Hello World";
 </script>

 </body>
</html> 

 

2.document.write()

วัตถุประสงค์ในการใช้งานคือ ใช้ในการทดสอบเพราะสะดวกรวดเร็ว (ควรใช้ในการทดสอบเท่านั้น) ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ตัวอย่างที่ 2

<html>
 <body>

 <h2>document.write()</h2>

 <p id="exam"></p>

 <script>
  document.write("Hello World");
 </script>

 </body>
</html> 

 

3.alert()

ใช้ในการแจ้งเตือนบนหน้าเว็บ ซึ่งจะแสดงผลในรูปแบบของป็อปอัพ (Popup) ดัวตัวอย่างต่อไปนี้

<html>
 <body>

 <h2>alert()</h2>

 <script>
  alert("Hello World");
 </script>

 </body>
</html> 

 

4.console.log()

console.log() มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการ debug ซึ่งจะทำการสอนเรื่อง debug ในเนื้อหาต่อๆไป

ตัวอย่างที่ 4  

<html>
 <body>

 <h2>console.log()</h2>

 <script>
  console.log("Hello World");
 </script>

 </body>
</html> 

 

หากคุณพบคำที่สะกดผิด เว้นวรรคไม่ถูกต้อง ฯ โปรดแจ้งให้เราทราบ โดยลากคลุม (highlight) ข้อความนั้น แล้วกด Ctrl + Enter

ไม่สามารถคัดลอกเนื้อหานี้

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: