การแสดงผล PHP (Echo/Print)

พื้นฐานคำสั่งการแสดงผลของ PHP มีอยู่ด้วยกัน 2 รูปแบบ ประกอบด้วย 1) echo และ 2) print ซึ่งทั้งสองคำสั่งแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย

ข้อแตกต่างระหว่าง echo กับ print

ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่าง echo กับ print
echo สามารถรับพารามิเตอร์หลายตัว (ไม่ค่อยมีการใช้งานในลักษณะนี้มากนัก)

print ใช้อาร์กิวเมนต์เดียว

echo ไม่มีการคืนค่า

print คืนค่าเป็น 1 

echo เร็วกว่าเล็กน้อย print ช้ากว่าเล็กน้อย

 

1.ตัวอย่างการใช้งานคำสั่ง echo 

<?php
$text = "hell world";
echo "<h2>การใช้งาน คำสั่งแสดงผลหน้าจอ</h2>"; echo "คำสั่งแสดงผลหน้าจอ".$text; ?>

ไฟล์ที่ 1 การใช้งานคำสั่ง echo 

จากโค้ดไฟล์ที่ 1 จะเห็นว่าสามารถแทรกแท็ก html ใส่เข้าไปได้ด้วย อีกทั้งยังสามารถแทรก ตัวแปรเข้าไปแสดงผลร่วมด้วย

 

2.ตัวอย่างการใช้งานคำสั่ง print

<?php
$text = "Hello PHP";

print "<h2>การแสดงผล PHP</h2>";
print $text."แสดงผล PHP";
?>

ไฟล์ที่ 2 การใช้งานคำสั่ง print

จากไฟล์ที่ 2 จะเห็นได้ว่าลักษณะการใช้เหมือนกันกับคำสั่ง echo การเลือกใช้งานจึงขึ้นอยู่กับความเหมาะสม 

 

 

หากคุณพบคำที่สะกดผิด เว้นวรรคไม่ถูกต้อง ฯ โปรดแจ้งให้เราทราบ โดยลากคลุม (highlight) ข้อความนั้น แล้วกด Ctrl + Enter

ไม่สามารถคัดลอกเนื้อหานี้

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: