คณิตศาสตร์ (Math)

PHP Math มีเนื้อหาเกี่ยวกับฟังก์ชั่นทางคณิตศาสตร์ ช่วยให้ทำงานทางคณิตศาสตร์ได้สะดวกยิ่งขึ้น

ในที่นี้ขอยกตัวอย่างการใช้งานฟังก์ชั่นดังนี้

1.pi()

pi (ไพน์) คือค่าคงตัวทางคณิตศาสตร์ ที่เกิดจากการนำความยาวของเส้นรอบวง หารด้วยเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลม ซึ่งมีค่ายาวต่อเนื่องอย่างไม่รู้จบ โดยมีค่าอยู่ที่ประมาณ 3.14…

ตัวอย่างการใช้งานฟังก์ชั่นไพน์ pi()

<?php 
echo (pi());
?>

ไฟล์ที่ 1 ฟังก์ชั่นค่าไพน์

2.sqrt()

sqrt() คือฟังก์ชั่นที่ทำการส่งคืนผลลัพธ์รากที่ 2 ซึ่งในปกติการถอดรูท หรือการหารากที่ 2 ทำได้โดยการหาว่าเลขใดที่ยกกำลัง 2 แล้วเท่ากับค่าที่อยู่ในเครื่องหมายกรณฑ์

ตัวอย่างโค้ด

<?php
echo (sqrt(64));
?>

ไฟล์ที่ 2 ฟังก์ชั่นถอดรากที่สอง

จากไฟล์ที่ 2 ผลลัพธ์ที่ได้คือ 8 

3.round()

round() คือฟังก์ชั่นปัดเศษให้เป็นจำนวนเต็มโดยปัดไปที่ค่าที่ใกล้เคียงที่สุด 

ตัวอย่างโค้ด 

<?php
echo (round(3.60));
echo (round(2.49));
?>

ไฟล์ที่ 3 ฟังก์ชั่น round()

จากไฟล์ที่ 3 ผลลัพธ์ที่ได้คือ 4 และ 2 ตามลำดับ 

4.rand()

rand() เป็นฟังก์ชั่นในการสุ่มตัวเลข 

<?php
echo (rand(10, 100));
?>

ไฟล์ที่ 4 ฟังก์ชั่น rand()

จากไฟล์ที่ 4 เป็นการสุ่มจำนวนตัวเลขตั้งแต่ 10 – 100 ผลลัพธ์ที่ได้ไม่มีความแน่นอน

หากคุณพบคำที่สะกดผิด เว้นวรรคไม่ถูกต้อง ฯ โปรดแจ้งให้เราทราบ โดยลากคลุม (highlight) ข้อความนั้น แล้วกด Ctrl + Enter

ไม่สามารถคัดลอกเนื้อหานี้

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: