ตาราง Emojis

อีโมจิ รหัสใช้งาน
231A
231B
23E9
23EA
23EB
23EC
23ED
23EE
23EF
23F0
23F1
23F2
23F3
23F8
23F9
23FA
24C2
2614
2615
261D
2648
2649
264A
264B
264C
264D
264E
264F
2650
2651
2652
2653
265F
267F
2693
26A1
26AA
26AB
26BD
26BE
26C4
26C5
26CE
26CF
26D1
26D3
26D4
26E9
26EA
26F0
26F1
26F2
26F3
26F4
26F5
26F7
26F8
26F9
26FA
26FD
2702
2705
2708
2709
270A
270B
270C
270D
270F
2712
2714
2716
271D
2721
2728
2733
2734
2744
2747
274C
274E
2753
2754
2755
2757
2763
2764
2795
2796
2797
27A1
27B0
27BF
2934
2935
2B05
2B06
2B07
2B1B
2B1C
2B50
2B55
3030
303D
3297
3299
🀄 1F004
🃏 1F0CF
🅰 1F170
🅱 1F171
🅾 1F17E
🅿 1F17F
🆎 1F18E
🆑 1F191
🆒 1F192
🆓 1F193
🆔 1F194
🆕 1F195
🆖 1F196
🆗 1F197
🆘 1F198
🆙 1F199
🆚 1F19A
🈁 1F201
🈂 1F202
🈚 1F21A
🈯 1F22F
🈲 1F232
🈳 1F233
🈴 1F234
🈵 1F235
🈶 1F236
🈷 1F237
🈸 1F238
🈹 1F239
🈺 1F23A
🉐 1F250
🉑 1F251
🌀 1F300
🌁 1F301
🌂 1F302
🌃 1F303
🌄 1F304
🌅 1F305
🌆 1F306
🌇 1F307
🌈 1F308
🌉 1F309
🌊 1F30A
🌋 1F30B
🌌 1F30C
🌍 1F30D
🌎 1F30E
🌏 1F30F
🌐 1F310
🌑 1F311
🌒 1F312
🌓 1F313
🌔 1F314
🌕 1F315
🌖 1F316
🌗 1F317
🌘 1F318
🌙 1F319
🌚 1F31A
🌛 1F31B
🌜 1F31C
🌝 1F31D
🌞 1F31E
🌟 1F31F
🌠 1F320
🌡 1F321
🌤 1F324
🌥 1F325
🌦 1F326
🌧 1F327
🌨 1F328
🌩 1F329
🌪 1F32A
🌫 1F32B
🌬 1F32C
🌭 1F32D
🌮 1F32E
🌯 1F32F
🌰 1F330
🌱 1F331
🌲 1F332
🌳 1F333
🌴 1F334
🌵 1F335
🌶 1F336
🌷 1F337
🌸 1F338
🌹 1F339
🌺 1F33A
🌻 1F33B
🌼 1F33C
🌽 1F33D
🌾 1F33E
🌿 1F33F
🍀 1F340
🍁 1F341
🍂 1F342
🍃 1F343
🍄 1F344
🍅 1F345
🍆 1F346
🍇 1F347
🍈 1F348
🍉 1F349
🍊 1F34A
🍋 1F34B
🍌 1F34C
🍍 1F34D
🍎 1F34E
🍏 1F34F
🍐 1F350
🍑 1F351
🍒 1F352
🍓 1F353
🍔 1F354
🍕 1F355
🍖 1F356
🍗 1F357
🍘 1F358
🍙 1F359
🍚 1F35A
🍛 1F35B
🍜 1F35C
🍝 1F35D
🍞 1F35E
🍟 1F35F
🍠 1F360
🍡 1F361
🍢 1F362
🍣 1F363
🍤 1F364
🍥 1F365
🍦 1F366
🍧 1F367
🍨 1F368
🍩 1F369
🍪 1F36A
🍫 1F36B
🍬 1F36C
🍭 1F36D
🍮 1F36E
🍯 1F36F
🍰 1F370
🍱 1F371
🍲 1F372
🍳 1F373
🍴 1F374
🍵 1F375
🍶 1F376
🍷 1F377
🍸 1F378
🍹 1F379
🍺 1F37A
🍻 1F37B
🍼 1F37C
🍽 1F37D
🍾 1F37E
🍿 1F37F
🎀 1F380
🎁 1F381
🎂 1F382
🎃 1F383
🎄 1F384
🎅 1F385
🎆 1F386
🎇 1F387
🎈 1F388
🎉 1F389
🎊 1F38A
🎋 1F38B
🎌 1F38C
🎍 1F38D
🎎 1F38E
🎏 1F38F
🎐 1F390
🎑 1F391
🎒 1F392
🎓 1F393
🎖 1F396
🎗 1F397
🎙 1F399
🎚 1F39A
🎛 1F39B
🎞 1F39E
🎟 1F39F
🎠 1F3A0
🎡 1F3A1
🎢 1F3A2
🎣 1F3A3
🎤 1F3A4
🎥 1F3A5
🎦 1F3A6
🎧 1F3A7
🎨 1F3A8
🎩 1F3A9
🎪 1F3AA
🎫 1F3AB
🎬 1F3AC
🎭 1F3AD
🎮 1F3AE
🎯 1F3AF
🎰 1F3B0
🎱 1F3B1
🎲 1F3B2
🎳 1F3B3
🎴 1F3B4
🎵 1F3B5
🎶 1F3B6
🎷 1F3B7
🎸 1F3B8
🎹 1F3B9
🎺 1F3BA
🎻 1F3BB
🎼 1F3BC
🎽 1F3BD
🎾 1F3BE
🎿 1F3BF
🏀 1F3C0
🏁 1F3C1
🏂 1F3C2
🏃 1F3C3
🏄 1F3C4
🏅 1F3C5
🏆 1F3C6
🏇 1F3C7
🏈 1F3C8
🏉 1F3C9
🏊 1F3CA
🏋 1F3CB
🏌 1F3CC
🏍 1F3CD
🏎 1F3CE
🏏 1F3CF
🏐 1F3D0
🏑 1F3D1
🏒 1F3D2
🏓 1F3D3
🏔 1F3D4
🏕 1F3D5
🏖 1F3D6
🏗 1F3D7
🏘 1F3D8
🏙 1F3D9
🏚 1F3DA
🏛 1F3DB
🏜 1F3DC
🏝 1F3DD
🏞 1F3DE
🏟 1F3DF
🏠 1F3E0
🏡 1F3E1
🏢 1F3E2
🏣 1F3E3
🏤 1F3E4
🏥 1F3E5
🏦 1F3E6
🏧 1F3E7
🏨 1F3E8
🏩 1F3E9
🏪 1F3EA
🏫 1F3EB
🏬 1F3EC
🏭 1F3ED
🏮 1F3EE
🏯 1F3EF
🏰 1F3F0
🏳 1F3F3
🏴 1F3F4
🏵 1F3F5
🏷 1F3F7
🏸 1F3F8
🏹 1F3F9
🏺 1F3FA
🏻 1F3FB
🏼 1F3FC
🏽 1F3FD
🏾 1F3FE
🏿 1F3FF
🐀 1F400
🐁 1F401
🐂 1F402
🐃 1F403
🐄 1F404
🐅 1F405
🐆 1F406
🐇 1F407
🐈 1F408
🐉 1F409
🐊 1F40A
🐋 1F40B
🐌 1F40C
🐍 1F40D
🐎 1F40E
🐏 1F40F
🐐 1F410
🐑 1F411
🐒 1F412
🐓 1F413
🐔 1F414
🐕 1F415
🐖 1F416
🐗 1F417
🐘 1F418
🐙 1F419
🐚 1F41A
🐛 1F41B
🐜 1F41C
🐝 1F41D
🐞 1F41E
🐟 1F41F
🐠 1F420
🐡 1F421
🐢 1F422
🐣 1F423
🐤 1F424
🐥 1F425
🐦 1F426
🐧 1F427
🐨 1F428
🐩 1F429
🐪 1F42A
🐫 1F42B
🐬 1F42C
🐭 1F42D
🐮 1F42E
🐯 1F42F
🐰 1F430
🐱 1F431
🐲 1F432
🐳 1F433
🐴 1F434
🐵 1F435
🐶 1F436
🐷 1F437
🐸 1F438
🐹 1F439
🐺 1F43A
🐻 1F43B
🐼 1F43C
🐽 1F43D
🐾 1F43E
🐿 1F43F
👀 1F440
👁 1F441
👂 1F442
👃 1F443
👄 1F444
👅 1F445
👆 1F446
👇 1F447
👈 1F448
👉 1F449
👊 1F44A
👋 1F44B
👌 1F44C
👍 1F44D
👎 1F44E
👏 1F44F
👐 1F450
👑 1F451
👒 1F452
👓 1F453
👔 1F454
👕 1F455
👖 1F456
👗 1F457
👘 1F458
👙 1F459
👚 1F45A
👛 1F45B
👜 1F45C
👝 1F45D
👞 1F45E
👟 1F45F
👠 1F460
👡 1F461
👢 1F462
👣 1F463
👤 1F464
👥 1F465
👦 1F466
👧 1F467
👨 1F468
👩 1F469
👪 1F46A
👫 1F46B
👬 1F46C
👭 1F46D
👮 1F46E
👯 1F46F
👰 1F470
👱 1F471
👲 1F472
👳 1F473
👴 1F474
👵 1F475
👶 1F476
👷 1F477
👸 1F478
👹 1F479
👺 1F47A
👻 1F47B
👼 1F47C
👽 1F47D
👾 1F47E
👿 1F47F
💀 1F480
💁 1F481
💂 1F482
💃 1F483
💄 1F484
💅 1F485
💆 1F486
💇 1F487
💈 1F488
💉 1F489
💊 1F48A
💋 1F48B
💌 1F48C
💍 1F48D
💎 1F48E
💏 1F48F
💐 1F490
💑 1F491
💒 1F492
💓 1F493
💔 1F494
💕 1F495
💖 1F496
💗 1F497
💘 1F498
💙 1F499
💚 1F49A
💛 1F49B
💜 1F49C
💝 1F49D
💞 1F49E
💟 1F49F
💠 1F4A0
💡 1F4A1
💢 1F4A2
💣 1F4A3
💤 1F4A4
💥 1F4A5
💦 1F4A6
💧 1F4A7
💨 1F4A8
💩 1F4A9
💪 1F4AA
💫 1F4AB
💬 1F4AC
💭 1F4AD
💮 1F4AE
💯 1F4AF
💰 1F4B0
💱 1F4B1
💲 1F4B2
💳 1F4B3
💴 1F4B4
💵 1F4B5
💶 1F4B6
💷 1F4B7
💸 1F4B8
💹 1F4B9
💺 1F4BA
💻 1F4BB
💼 1F4BC
💽 1F4BD
💾 1F4BE
💿 1F4BF
📀 1F4C0
📁 1F4C1
📂 1F4C2
📃 1F4C3
📄 1F4C4
📅 1F4C5
📆 1F4C6
📇 1F4C7
📈 1F4C8
📉 1F4C9
📊 1F4CA
📋 1F4CB
📌 1F4CC
📍 1F4CD
📎 1F4CE
📏 1F4CF
📐 1F4D0
📑 1F4D1
📒 1F4D2
📓 1F4D3
📔 1F4D4
📕 1F4D5
📖 1F4D6
📗 1F4D7
📘 1F4D8
📙 1F4D9
📚 1F4DA
📛 1F4DB
📜 1F4DC
📝 1F4DD
📞 1F4DE
📟 1F4DF
📠 1F4E0
📡 1F4E1
📢 1F4E2
📣 1F4E3
📤 1F4E4
📥 1F4E5
📦 1F4E6
📧 1F4E7
📨 1F4E8
📩 1F4E9
📪 1F4EA
📫 1F4EB
📬 1F4EC
📭 1F4ED
📮 1F4EE
📯 1F4EF
📰 1F4F0
📱 1F4F1
📲 1F4F2
📳 1F4F3
📴 1F4F4
📵 1F4F5
📶 1F4F6
📷 1F4F7
📸 1F4F8
📹 1F4F9
📺 1F4FA
📻 1F4FB
📼 1F4FC
📽 1F4FD
📿 1F4FF
🔀 1F500
🔁 1F501
🔂 1F502
🔃 1F503
🔄 1F504
🔅 1F505
🔆 1F506
🔇 1F507
🔈 1F508
🔉 1F509
🔊 1F50A
🔋 1F50B
🔌 1F50C
🔍 1F50D
🔎 1F50E
🔏 1F50F
🔐 1F510
🔑 1F511
🔒 1F512
🔓 1F513
🔔 1F514
🔕 1F515
🔖 1F516
🔗 1F517
🔘 1F518
🔙 1F519
🔚 1F51A
🔛 1F51B
🔜 1F51C
🔝 1F51D
🔞 1F51E
🔟 1F51F
🔠 1F520
🔡 1F521
🔢 1F522
🔣 1F523
🔤 1F524
🔥 1F525
🔦 1F526
🔧 1F527
🔨 1F528
🔩 1F529
🔪 1F52A
🔫 1F52B
🔬 1F52C
🔭 1F52D
🔮 1F52E
🔯 1F52F
🔰 1F530
🔱 1F531
🔲 1F532
🔳 1F533
🔴 1F534
🔵 1F535
🔶 1F536
🔷 1F537
🔸 1F538
🔹 1F539
🔺 1F53A
🔻 1F53B
🔼 1F53C
🔽 1F53D
🕉 1F549
🕊 1F54A
🕋 1F54B
🕌 1F54C
🕍 1F54D
🕎 1F54E
🕐 1F550
🕑 1F551
🕒 1F552
🕓 1F553
🕔 1F554
🕕 1F555
🕖 1F556
🕗 1F557
🕘 1F558
🕙 1F559
🕚 1F55A
🕛 1F55B
🕜 1F55C
🕝 1F55D
🕞 1F55E
🕟 1F55F
🕠 1F560
🕡 1F561
🕢 1F562
🕣 1F563
🕤 1F564
🕥 1F565
🕦 1F566
🕧 1F567
🕯 1F56F
🕰 1F570
🕳 1F573
🕴 1F574
🕵 1F575
🕶 1F576
🕷 1F577
🕸 1F578
🕹 1F579
🕺 1F57A
🖇 1F587
🖊 1F58A
🖋 1F58B
🖌 1F58C
🖍 1F58D
🖐 1F590
🖕 1F595
🖖 1F596
🖤 1F5A4
🖥 1F5A5
🖨 1F5A8
🖱 1F5B1
🖲 1F5B2
🖼 1F5BC
🗂 1F5C2
🗃 1F5C3
🗄 1F5C4
🗑 1F5D1
🗒 1F5D2
🗓 1F5D3
🗜 1F5DC
🗝 1F5DD
🗞 1F5DE
🗡 1F5E1
🗣 1F5E3
🗨 1F5E8
🗯 1F5EF
🗳 1F5F3
🗺 1F5FA
🗻 1F5FB
🗼 1F5FC
🗽 1F5FD
🗾 1F5FE
🗿 1F5FF
😀 1F600
😁 1F601
😂 1F602
😃 1F603
😄 1F604
😅 1F605
😆 1F606
😇 1F607
😈 1F608
😉 1F609
😊 1F60A
😋 1F60B
😌 1F60C
😍 1F60D
😎 1F60E
😏 1F60F
😐 1F610
😑 1F611
😒 1F612
😓 1F613
😔 1F614
😕 1F615
😖 1F616
😗 1F617
😘 1F618
😙 1F619
😚 1F61A
😛 1F61B
😜 1F61C
😝 1F61D
😞 1F61E
😟 1F61F
😠 1F620
😡 1F621
😢 1F622
😣 1F623
😤 1F624
😥 1F625
😦 1F626
😧 1F627
😨 1F628
😩 1F629
😪 1F62A
😫 1F62B
😬 1F62C
😭 1F62D
😮 1F62E
😯 1F62F
😰 1F630
😱 1F631
😲 1F632
😳 1F633
😴 1F634
😵 1F635
😶 1F636
😷 1F637
😸 1F638
😹 1F639
😺 1F63A
😻 1F63B
😼 1F63C
😽 1F63D
😾 1F63E
😿 1F63F
🙀 1F640
🙁 1F641
🙂 1F642
🙃 1F643
🙄 1F644
🙅 1F645
🙆 1F646
🙇 1F647
🙈 1F648
🙉 1F649
🙊 1F64A
🙋 1F64B
🙌 1F64C
🙍 1F64D
🙎 1F64E
🙏 1F64F
🚀 1F680
🚁 1F681
🚂 1F682
🚃 1F683
🚄 1F684
🚅 1F685
🚆 1F686
🚇 1F687
🚈 1F688
🚉 1F689
🚊 1F68A
🚋 1F68B
🚌 1F68C
🚍 1F68D
🚎 1F68E
🚏 1F68F
🚐 1F690
🚑 1F691
🚒 1F692
🚓 1F693
🚔 1F694
🚕 1F695
🚖 1F696
🚗 1F697
🚘 1F698
🚙 1F699
🚚 1F69A
🚛 1F69B
🚜 1F69C
🚝 1F69D
🚞 1F69E
🚟 1F69F
🚠 1F6A0
🚡 1F6A1
🚢 1F6A2
🚣 1F6A3
🚤 1F6A4
🚥 1F6A5
🚦 1F6A6
🚧 1F6A7
🚨 1F6A8
🚩 1F6A9
🚪 1F6AA
🚫 1F6AB
🚬 1F6AC
🚭 1F6AD
🚮 1F6AE
🚯 1F6AF
🚰 1F6B0
🚱 1F6B1
🚲 1F6B2
🚳 1F6B3
🚴 1F6B4
🚵 1F6B5
🚶 1F6B6
🚷 1F6B7
🚸 1F6B8
🚹 1F6B9
🚺 1F6BA
🚻 1F6BB
🚼 1F6BC
🚽 1F6BD
🚾 1F6BE
🚿 1F6BF
🛀 1F6C0
🛁 1F6C1
🛂 1F6C2
🛃 1F6C3
🛄 1F6C4
🛅 1F6C5
🛋 1F6CB
🛌 1F6CC
🛍 1F6CD
🛎 1F6CE
🛏 1F6CF
🛐 1F6D0
🛑 1F6D1
🛒 1F6D2
🛠 1F6E0
🛡 1F6E1
🛢 1F6E2
🛣 1F6E3
🛤 1F6E4
🛥 1F6E5
🛩 1F6E9
🛫 1F6EB
🛬 1F6EC
🛰 1F6F0
🛳 1F6F3
🛴 1F6F4
🛵 1F6F5
🛶 1F6F6
🛷 1F6F7
🛸 1F6F8
🛹 1F6F9
🛺 1F6FA
🤐 1F910
🤑 1F911
🤒 1F912
🤓 1F913
🤔 1F914
🤕 1F915
🤖 1F916
🤗 1F917
🤘 1F918
🤙 1F919
🤚 1F91A
🤛 1F91B
🤜 1F91C
🤝 1F91D
🤞 1F91E
🤟 1F91F
🤠 1F920
🤡 1F921
🤢 1F922
🤣 1F923
🤤 1F924
🤥 1F925
🤦 1F926
🤧 1F927
🤨 1F928
🤩 1F929
🤪 1F92A
🤫 1F92B
🤬 1F92C
🤭 1F92D
🤮 1F92E
🤯 1F92F
🤰 1F930
🤱 1F931
🤲 1F932
🤳 1F933
🤴 1F934
🤵 1F935
🤶 1F936
🤷 1F937
🤸 1F938
🤹 1F939
🤺 1F93A
🤼 1F93C
🤽 1F93D
🤾 1F93E
🥀 1F940
🥁 1F941
🥂 1F942
🥃 1F943
🥄 1F944
🥅 1F945
🥇 1F947
🥈 1F948
🥉 1F949
🥊 1F94A
🥋 1F94B
🥌 1F94C
🥍 1F94D
🥎 1F94E
🥏 1F94F
🥐 1F950
🥑 1F951
🥒 1F952
🥓 1F953
🥔 1F954
🥕 1F955
🥖 1F956
🥗 1F957
🥘 1F958
🥙 1F959
🥚 1F95A
🥛 1F95B
🥜 1F95C
🥝 1F95D
🥞 1F95E
🥟 1F95F
🥠 1F960
🥡 1F961
🥢 1F962
🥣 1F963
🥤 1F964
🥥 1F965
🥦 1F966
🥧 1F967
🥨 1F968
🥩 1F969
🥪 1F96A
🥫 1F96B
🦀 1F980
🦁 1F981
🦂 1F982
🦃 1F983
🦄 1F984
🦅 1F985
🦆 1F986
🦇 1F987
🦈 1F988
🦉 1F989
🦊 1F98A
🦋 1F98B
🦌 1F98C
🦍 1F98D
🦎 1F98E
🦏 1F98F
🦐 1F990
🦑 1F991
🦒 1F992
🦓 1F993
🦔 1F994
🦕 1F995
🦖 1F996
🦗 1F997
🧀 1F9C0
🧐 1F9D0
🧑 1F9D1
🧒 1F9D2
🧓 1F9D3
🧔 1F9D4
🧕 1F9D5
🧖 1F9D6
🧗 1F9D7
🧘 1F9D8
🧙 1F9D9
🧚 1F9DA
🧛 1F9DB
🧜 1F9DC
🧝 1F9DD
🧞 1F9DE
🧟 1F9DF
🧠 1F9E0
🧡 1F9E1
🧢 1F9E2
🧣 1F9E3
🧤 1F9E4
🧥 1F9E5
🧦 1F9E6
 
 

หากคุณพบคำที่สะกดผิด เว้นวรรคไม่ถูกต้อง ฯ โปรดแจ้งให้เราทราบ โดยลากคลุม (highlight) ข้อความนั้น แล้วกด Ctrl + Enter

ไม่สามารถคัดลอกเนื้อหานี้

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: