บทที่ 3 HTML

ภาษาที่ควรรู้เพื่อการเริ่มต้นพัฒนาเว็บไซต์ นั่นคือ HTML หรือ HTML 5 ซึ่ง HTML คือ

  • HTML คือ ภาษามาร์กอัพ (Markup Language) ที่ใช้ในการพัฒนาเว็บเพจ 
  • โดยภาษามาร์กอัพจะมีแท็ก ที่เรียกว่าแท็กเปิด และแท็กปิด (element)
  • element จะบอกกับเบราว์เซอร์ว่าจะแสดงเนื้อหาอย่างไร ตัวอย่าง เช่น element นี้บอกว่า ในส่วนนี้คือส่วนหัว ส่วนของเนื้อหา เป็นต้น
  • HTML ช่วยในการอธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างของเว็บเพจ

 

ตัวอย่างที่ 1 โครงสร้างของ HTML

<!DOCTYPE html>
<html> <head> <title>อธิบายโครงสร้างของ HTML</title> </head> <body> <h1>บทที่ 3 HTML</h1> </body> </html>
  • <!DOCTYPE html> ช่วยให้เบราว์เซอร์แสดงผลได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์
  • <html></html> บ่งบอกว่าเป็นภาษา HTML 
  • <head></head> บ่งบอกว่าเป็นส่วนหัวของ HTML
  • <title></title> ป้ายชื่อที่แสดงในแท็บด้านบน
  • <body></body> ส่วนที่ใช้ในการเขียนเนื้อหาที่ต้องการให้แสดงบนหน้าเว็บเพจ

เนื้อหา HTML

หากคุณพบคำที่สะกดผิด เว้นวรรคไม่ถูกต้อง ฯ โปรดแจ้งให้เราทราบ โดยลากคลุม (highlight) ข้อความนั้น แล้วกด Ctrl + Enter

ไม่สามารถคัดลอกเนื้อหานี้

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: