บทที่ 9 jQuery

jQuery เปรียบเสมือนห้องสมุด javaScript ซึ่งช่วยการการเรียนรู้และการเขียยน javaScript นั้นมีีความง่ายมากยิ่งขึ้น ในเนื้อหาของบทที่ 6 นั้นประกอบไปด้วยหัวข้อย่อยดังต่อไปนี้

jQuery HTML

 

jQuery Traversing

 

jQuery AJAX

 

jQuery Misc (อื่นๆ)

หากคุณพบคำที่สะกดผิด เว้นวรรคไม่ถูกต้อง ฯ โปรดแจ้งให้เราทราบ โดยลากคลุม (highlight) ข้อความนั้น แล้วกด Ctrl + Enter

ไม่สามารถคัดลอกเนื้อหานี้

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: