อาเรย์หลายมิติ (PHP Multidimensional Arrays)

PHP Multidimensional Arrays คืออาเรย์หนึ่งอาเรย์ที่เก็บอาเรย์มากกว่าหนึ่งอาเรย์

ตารางข้อมูลสมมติ

name age gender
A 8 Male
B 9 Female
C 10 Male

ตารางที่ 1 ข้อมูลสมมติ

จากตารางที่ 1 สามารถนำมาเขียนในรูปแบบของอาเรยสองมิติได้ดังนี้ 

<?php

$people = array(
  array("A","8","Male"),
  array("B","9","Female"),
  array("C","10","Male")
);

echo "Name is : ".$people[0][0]." Age is : ".$people[0][1]."Gender is : ".$people[0][2]."<br>";
echo "Name is : ".$people[1][0]." Age is : ".$people[1][1]."Gender is : ".$people[1][2]."<br>";
echo "Name is : ".$people[2][0]." Age is : ".$people[2][1]."Gender is : ".$people[2][2];

?>

ไฟล์ที่ 1 ตัวอย่างการเขียนอาเรย์ 2 มิติและแสดงผล

 

ตัวอย่างการแสดงผลข้อมูลอาเรย์ 2 มิติโดยใชใช้ foreach

<?php

$people = array(
  array("A","8","Male"),
  array("B","9","Female"),
  array("C","10","Male")
);

for($x=0; $x<3; $x++){
  echo "ดัชนีที่ : ".$x."<br>";
  for($y=0; $y<3; $y++){
    echo $people[$x][$y].",";
  }
  echo "<br>";
}

?>

ไฟล์ที่ 3 ตัวอย่างการแสดงผลข้อมูลอาเรย์โดยใช้ for 

การใช้งานฟังก์ชัน sort array ศึกษาได้ที่ w3schools.com

 

หากคุณพบคำที่สะกดผิด เว้นวรรคไม่ถูกต้อง ฯ โปรดแจ้งให้เราทราบ โดยลากคลุม (highlight) ข้อความนั้น แล้วกด Ctrl + Enter

ไม่สามารถคัดลอกเนื้อหานี้

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: