เริ่มต้นสร้างปลั๊กอิน WordPress

ขั้นตอนการสร้างปลั๊กอินในส่วนเริ่มต้น

  1. เข้าไปที่โฟลเดอร์ WordPress
  2. เปิดโฟลเดอร์ wp-content จากนั้นเข้าไปที่โฟลเดอร์ plugins
  3. สร้างโฟลเดอร์สำหรับเก็บไฟล์ปลั๊กอินของเรา ในที่นี้ตั้งชื่อโฟลเดอร์ว่า my_first_plugin (การสร้างโฟลเดอร์เพื่อเก็บไฟล์ปลั๊กอินนั้นช่วยในเก็บรวบรวมไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับปลั๊กอินได้เป็นอย่างดี)
  4. สร้างไฟล์หลักของปลั๊กอินไว้ในโฟลเดอร์ my_first_plugin โดยพื้นฐานของปลั๊กอินเป็นไฟล์ .php (ในที่นี้ตั้งชื่อไฟล์ว่า main_plugin_file.php) ซึ่งสามารถตั้งชื่อไฟล์เป็นชื่ออื่นนอกเหนือจากนี้ได้
  5. เปิดไฟล์ php (เปิดไฟล์หลักของปลั๊กอินที่เราสร้างขึ้น)
  6. ทำการกำหนดส่วนหัวของปลั๊กอิน โดยส่วนหัวนั้นสามารถกำหนดชื่อของปลั๊กอิน คำอธิบายเกี่ยวกับปลั๊กอิน ชื่อผู้เขียน หรือเวอร์ชันเป็นต้น ดังต่อไปนี้
<?php
/**
 * Plugin Name:       My First Plugin
 * Description:       ปลั๊กอินนี้เป็นเพียงพื้นฐานการสร้างปลั๊กอิน ที่สามารถนำความรู้ไปต่อยอดในการสร้างและพัฒนาปลั๊กอินที่สมบูรณ์
 * Version:           1.0
 * Requires PHP:      7.2
 * Author:            Pawin Khenphukhiaw
 * Author URI:        https://github.com/pawinhon1
**/

ไฟล์ที่ 1 main_plugin_file.php

  1. บันทึกไฟล์

ทดลองเปิดเว็บ wordpress จากนั้นคลิกที่เมนูปลั๊กอิน จะเห็นได้ว่ามีปลั๊กอินของเราปรากฏขึ้นในรายการของปลั๊กอินเรียบร้อยดังภาพที่ 1 ก็เป็นอันว่าการเริ่มต้นสร้างปลั๊กอินสำเร็จเรียบร้อย

ภาพที่ 1 รายการของปลั๊กอิน

 

Activation and Deactivation (การเปิด/ปิดการใช้งานปลั๊กอิน)

          จากเนื้อหาด้านบนปลั๊กอินที่เราสร้างขึ้นนั้นสามารถปรากฏในรายการของปลั๊กอินที่หน้า Dashboard เรียบร้อย ต่อไปคือการ Activation / Deactivation (เปิด/ปิดการใช้งานปลั๊กอิน) ซึ่งเมื่อเปิด/ปิดใช้งานแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนั่นเอง (ตัวอย่างเช่น เมื่อเปิดใช้งานปลั๊กอิน ก็ทำการสร้างตารางในฐานข้อมูลทันที เป็นต้น) ซึ่งในเนื้อหานี้จะพูดถึงเพียงเรื่องของ Activation

Activation เมื่อเปิดใช้งานปลั๊กอิน ปลั๊กอินก็จะเริ่มดำเนินการตามโค้ดที่เขียนไว้และเพื่อกำหนดค่าเริ่มต้นเมื่อมีการเปิดใช้งานปลั๊กอิน (Activation) สามารถทำได้โดยเรียกฟังก์ชัน  register_activation_hook()  

ไวยากรณ์

register_activation_hook(string $file, callable $function)

 

ตัวอย่างการใช้งาน

register_activation_hook(__FILE__, 'my_first_function');

 

ภายในฟังก์ชัน register_activation_hook() จะประกอบไปด้วยพารามิเตอร์ 2 ตัวดังนี้

  • $file ใช้ในการระบุไฟล์เริ่มต้นเมื่อมีการเปิดใช้งานฟังก์ชัน (จากตัวอย่างใช้ __FILE__ หมายถึงไฟล์ปัจจุบัน)
  • $function ใช้ในการเรียกฟังก์ชันที่ต้องการเมื่อมีการเปิดใช้งานฟังก์ชัน

หากคุณพบคำที่สะกดผิด เว้นวรรคไม่ถูกต้อง ฯ โปรดแจ้งให้เราทราบ โดยลากคลุม (highlight) ข้อความนั้น แล้วกด Ctrl + Enter

ไม่สามารถคัดลอกเนื้อหานี้

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: