ไวยากรณ์ (Syntax PHP)

ไวยากรณ์พื้นฐานในการเขียน PHP เริ่มต้นด้วย <?php และปิดท้ายด้วย ?> ดังตัวอย่างโค้ดด้านล่าง

<?php
 // พื้นที่เขียนโปรแกรม php
?>

ภายในไฟล์ .php สคริปต์ของ PHP สามารถวางได้ทุกที่ ดังตัวอย่างโค้ดไฟล์ test.php

<?php
echo "สวัสดีชาวโลก";
?>

<html>
 <head>
  <title>ทดลองใช้งาน PHP</title>
 </head>
 <body>
    <p>Hello World</p>
<?php
echo "ฉันชื่อ ... นามสกุล ... ";
?>
 </body>
</html>

ไฟล์ที่ 1 test.php

จากไฟล์ที่ 1 จะสังเกตุได้ว่ามีการวางสคริปต์ PHP แยกออกเป็น 2 ที่คือ 1) ตั้งแต่โค้ดบรรทัดที่ 1-3 ซึ่งวางไว้นอกแท็กของ HTML และ 2) โค้ดบรรทัดที่ 11-13 วางไว้ภายในแท็ก body ของ HTML

 

ซึ่งจากไฟล์ที่ 1 มีการใช้งานคำสั่ง “echo” ในบรรทัดที่ 2 และ 12 ซึ่งเป็นคำสั่งที่ใช้ในการแสดงผลข้อมูลไปที่หน้าเบราว์เซอร์ และ PHP แต่ละส่วนจะต้องปิดท้ายด้วยสัญลักษณ์ “;” ทุกครั้งเพื่อแสดงถึงการสิ้นสุดอย่างสมบูรณ์

Case Sensitive (ตัวพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่)

คีย์เวิร์ดคำว่า (echo , if , else ,while , for อื่นๆ) ตัวพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ไม่สำคัญ เพียงแค่มีอักษรตัวเดียวกับคีย์เวิร์ดที่ถูกต้องก็สามารถทำงานได้เหมือนกัน ตัวอย่างเช่น

<?php
echo "Hello World";
Echo "Hello World";
EcHO "Hello World";

if(1!=0){
echo "1>0";
}

If(1!=0){
echo "0<1";
}

?>

 

 

หากคุณพบคำที่สะกดผิด เว้นวรรคไม่ถูกต้อง ฯ โปรดแจ้งให้เราทราบ โดยลากคลุม (highlight) ข้อความนั้น แล้วกด Ctrl + Enter

ไม่สามารถคัดลอกเนื้อหานี้

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: