็HTML Iframes

Iframes ใช้ในการแสดงผลเว็บภายในหน้าเว็บ ยกตัวอย่างเช่น เราต้องการอยากให้หน้าเว็บเกี่ยวกับ Tutorial ซักอย่างมาแสดงผลที่หน้าเว็บของเรา เราก็สามารถทำได้โดยใช้แท็ก <iframe> ซึ่งจะเป็นการฝัง URL ของเว็บที่ต้องการให้แสดงผลไว้ที่หน้าเว็บของเรา

ไวยากรณ์

<iframe src="url" title="description"></iframe>

 

ตัวอย่างที่ 1 การใช้ <iframe>

<html>
  <body>

    <iframe src="https://www.narasak.com/" title="ตัวอย่างการใช้ iframes พื้นฐาน"></iframe>

  </body>
</html>

ไฟล์ที่ 1 การใช้ iframe พื้นฐาน

จากไฟล์ที่ 1 เมื่อเราแสดงผลหน้าเว็บอื่นในหน้าเว็บของเราแล้ว จะพบว่าขนาดเริ่มต้นของการแสดงผลอาจไม่ตรงกับความต้องการของเรา ซึ่งเราสามารถปรับแต่งขนาดความกว้าง และควาสูงได้ดังตัวอย่างที่ 2

 

ตัวอย่างที่ 2 การปรับขนาดของ iframe

<html>
  <body>

    <iframe src="https://www.narasak.com/" title="ตัวอย่างการใช้ iframes พื้นฐาน" width="100%" height="500px"></iframe>

  </body>
</html>

ไฟล์ที่ 2 ปรับขนาดของ iframe

ไฟล์ที่ 2 ทำการปรับขนาดของ iframe ให้แสดงผลตรงตามความต้องการของเราโดย ปรับความกว้างเป็น 100% ของขนาดหน้าจอ และความสูงเป็น 500 พิกเซล

 

ผลลัพธ์

หากคุณพบคำที่สะกดผิด เว้นวรรคไม่ถูกต้อง ฯ โปรดแจ้งให้เราทราบ โดยลากคลุม (highlight) ข้อความนั้น แล้วกด Ctrl + Enter

ไม่สามารถคัดลอกเนื้อหานี้

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: