Comment (คำอธิบายโค้ดโปรแกรม)

comment คือส่วนที่โปรแกรมเพิกเฉย หรือไม่มีการดำเนินการใดๆ มีไว้เพืออธิบายให้กับบุคคลอื่นที่ไม่ได้เขียนโปรแกรมอ่านเพื่อทำความเข้าใจ หรืออาจเขียนไว้เพื่อเตือนความจำให้กับผู้เขียนโปรแกรมเอง เพราะเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเป็นประจำ นั่นก็คือ ผู้เขียนโปรแกรมเมื่อเขียนเสร็จไปแล้วก็ปล่อยทิ้งไป แต่พออยากที่จะมาแก้ไขการทำงานของโปรแกรมก็ลืมไปแล้วว่าส่วนไหนทำงานอะไร แล้วทำยังไงบ้าง เป็นต้น

ซึ่งไวยากรณ์สำหรับการ comment มีหลายรูปแบบด้วยกัน โดยหลักๆมีดังนี้

  • // comment บรรทัดเดียว
  • /* comment หลายบรรทัด หรืออาจเป็นการกำหนดขอบเขตของการเริ่มต้น และสิ้นสุดของการ comment ภายในบรรทัดเดียว */

ตัวอย่างการใช้งาน comment

<?php
//แนะนำชื่อ
echo "สวัสดี ฉันชื่อ : P";

/* 
แนะนำ อายุ
แนะนำ วันเดือนปีเกิด (ค.ศ)
แนะนำ ที่อยู่
*/
echo "อายุ 23 ปี";
echo "01/01/1001";
echo "ประเทศไทย";

echo "เบอร์ติดต่อ : 0123456789"; /* แนะนำเบอร์โทรศัพท์ */
?>