คำสั่ง (Statements)

คำสั่งในที่นี้คือโครงสร้างการเขียนโปรแกรมของภาษาจาวาสคริปต์ ซึ่งประกอบไปด้วย Values (ค่า), Operators (ตัวดำเนินการ), Expressions (นิพจน์), Keywords (คำสำคัญ), และ Comments (คอมเมนต์)

ตัวอย่างที่ 1 Statements

<html>
 <body>

  <h1>JavaScript Statements</h1>


  <p id="demo"></p>

  <script>
  var x, y, z; // Statement 1
  x = 5;    // Statement 2
  y = 6;    // Statement 3
  z = x + y;  // Statement 4

  document.getElementById("demo").innerHTML =
  "ค่าของตัวแปร z เท่ากับ " + z + "."; 
  </script>

 </body>
</html>

ไฟล์ที่ 1 ตัวอย่างของคำว่า statements

จากไฟล์ที่ 1 ในบรรทัดที่ 10 var x,y,z คือคำสั่ง (statement) ประกาศตัวแปร

บรรทัดที่ 11 กำหนดให้ x มีค่าเท่ากับ 5

บรรทัดที่ 12 กำหนดให้ y มีค่าเท่ากับ 6

บรรทัดที่ 13 กำหนดให้ z มีค่าเท่ากับ x บวก y ดังนั้น z จึงมีค่าเท่ากับ 11

จากบรรทัดที่ 10 – 13 จะสังเกตได้ว่า หนึ่ง statement จะปิดท้ายด้วยเครื่องหมายอัฒภาค  ซึ่งเครื่องหมายอัฒภาคไม่เพียงแค่บอกว่าเป็นหนึ่ง statement เท่านั้น แต่ยังช่วยให้สามารถนำหลายๆ statement มาไว้ในบรรทัดเดียวกันด้วย ตัวอย่างเช่น

<html>
 <body>

  <h1>JavaScript Statements</h1>


  <p id="demo"></p>

  <script>
  var x, y, z; x = 5; y = 6; z = x + y;  // 4 statement

  document.getElementById("demo").innerHTML =
  "ค่าของตัวแปร z เท่ากับ " + z + "."; 
  </script>

 </body>
</html>

ไฟล์ที่ 2 ตัวอย่างของ statement หลายตัวอยู่ในบรรทัดเดียวกัน

จากไฟล์ที่ 2 เมื่อเรานำ statement หลายตัวไว้ที่บรรทัดเดียวกันนั้นแน่นอนว่าช่วยลดบรรทัดในการเขียนโค้ดลงได้ ซึ่งก็แน่นอนว่าการอ่านโค้ดโดยมนุษย์อาจจะดูยากขึ้นนิดหน่อย 

ข้อแนะนำ การแบ่งบรรทัดในการเขียนโค้ดนั้นควรมีความยาวไม่เกิน 80 อักกขระ เพื่อให้โปรแกรมเมอร์นั้นอ่านได้ง่าย 

 

Code blocks 

code block เป็นการจัดแบ่งกลุ่มของโค้ดที่มีการทำงาน หรือมมีลักษณะที่เหมือนกัน สอดคล้องกัน หรือเรียกอีกอย่างคือการสร้างฟังก์ชั่น (Function) ตัวอย่างเช่น

<html>
 <body>
 <div id="exam1">content...</div>
 <div id="exam2">content...</div>
 <button onclick="testFunction()">คลิก</button>
 
 <script>
  function testFunction(){
  	document.getElementById("exam1").innerHTML = "Code Block /";
  document.getElementById("exam2").innerHTML = "Function";
  }
 </script>
 
 </body>
</html>

ไฟล์ที่ 3 ตัวอย่างการสร้างกลุ่มของโค้ด (Function)

 

JavaScript Keyword 

ส่วนใหญ่การดำเนินการต่างๆมักเริ่มด้วยการเรียกคีย์เวิร์ด เพื่อระบุการดำเนินการต่างๆ 

ตัวอย่างของ keyword

คำสำคัญ คำอธิบาย
break ยุติสวิตช์หรือลูป
continue กระโดดออกจากวงและเริ่มที่ด้านบน
debugger หยุดการทำงานของ JavaScript และเรียกใช้ฟังก์ชันดีบัก (ถ้ามี)
do … while เรียกใช้บล็อกของคำสั่งและทำซ้ำบล็อกในขณะที่เงื่อนไขเป็นจริง
for ทำเครื่องหมายบล็อกของคำสั่งที่จะดำเนินการตราบเท่าที่เงื่อนไขเป็นจริง
function ประกาศฟังก์ชัน
if … else ทำเครื่องหมายบล็อกของคำสั่งที่จะดำเนินการขึ้นอยู่กับเงื่อนไข
return ออกจากฟังก์ชัน
switch ทำเครื่องหมายบล็อกของคำสั่งที่จะดำเนินการขึ้นอยู่กับกรณีต่างๆ
try … catch ดำเนินการจัดการข้อผิดพลาดกับบล็อกของคำสั่ง
var ประกาศตัวแปร

 

หากคุณพบคำที่สะกดผิด เว้นวรรคไม่ถูกต้อง ฯ โปรดแจ้งให้เราทราบ โดยลากคลุม (highlight) ข้อความนั้น แล้วกด Ctrl + Enter

ไม่สามารถคัดลอกเนื้อหานี้

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: