บทที่ 10 PHP OOP

OOP มาจากคำว่า Object-Oriented programming สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว และง่ายมากๆ ซึ่งการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุนั้นเน้นการสร้างวัตถุที่มีทั้งข้อมูลและฟังก์ชัน

ข้อดีของ OOP

  • ดำเนินการได้ง่าย และรวดเร็วยิ่งขึ้น
  • ทำให้โปรแกรมมีโครงสร้างชัดเจน
  • ง่ายต่อการบำรุงรักษา
  • ลดการเขียนโค้ดซ้ำซาก ช่วยให้การเขียนโค้ดน้อยลง

เนื้อหาของ PHP OOP