Shortcodes

Shortcodes

Shortcodes (รหัสย่อ) ใช้ในการโต้ตอบแบบไดนามิกกับเนื้อหา ที่ผู้ใช้สามารถใช้งานฟังก์ชันของปลั๊กอินโดยใช้ shortcode ช่วยให้เนื้อหามีความสะอาด อีกทั้งผู้ใช้ปลายทางยังสามารถปรับเปลี่ยนการนำเสนอของเนื้อหาตนเองได้อีกด้วย

 

การสร้าง Shortcodes

ไวยากรณ์

add_shortcode(string $tag, callable $func);

 

ในการสร้าง shortcode เพื่อใช้งานนั้นสามารถทำได้โดยใช้ add_shortcode() ซึ่งภายในมีพารามิเตอร์ 2 ตัว ประกอบด้วย 1. String $tag และ 2. Callable $function_name

  • $tag เป็นพารามิเตอร์ที่ใช้ในการกำหนดชื่อเล่น หรือชื่อของ shortcode
  • $func ใช้เรียกฟังก์ชันที่ต้องการ

ขั้นตอนในการสร้าง shortcode นั้นประกอบด้วย

 

ขั้นตอนที่ 1 สร้างฟังก์ชันเพื่อรองรับการเรียกใช้งานผ่าน shortcode

<?php
function create_form_func(){
?>
          <form name="fshortcode" method="post" action="">
              ชื่อ : <input type="text" name="fname"><br>
              สกุล : <input type="text" name="lname"><br>
              อายุ : <input type="text" name="age"><br>
              <input type="submit" name="save" value="บันทึก">
          </form>
<?php } ?>

 

ขั้นตอนที่ 2 ทำการลงทะเบียนเปิดใช้งาน shortcode ด้วย add_shortcode()

<?php
function create_form_func(){
?>
     <form name="fshortcode" method="post" action="">
          ชื่อ : <input type="text" name="fname"><br>
          สกุล : <input type="text" name="lname"><br>
          อายุ : <input type="text" name="age"><br>
          <input type="submit" name="save" value="บันทึก">
     </form>
<?php
}
add_shortcode('cform', 'create_form_func');
?>

 

การเรียกใช้งาน shortcode สามารถเรียกโดยกำใส่ชื่อของ $tag shortcode ไว้ภายในวงเล็บ [ ] ตัวอย่างเช่น [cform]

หากคุณพบคำที่สะกดผิด เว้นวรรคไม่ถูกต้อง ฯ โปรดแจ้งให้เราทราบ โดยลากคลุม (highlight) ข้อความนั้น แล้วกด Ctrl + Enter

ไม่สามารถคัดลอกเนื้อหานี้

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: